Actieplan energiecrisis

De energiecrisis treft ook De Wingerd. Op 4 april kondigden we een indexering van de dagprijs aan op 5 mei en op 5 november . We beseffen dat deze prijsverhogingen voor veel bewoners en familie niet evident zijn. We hechten er daarom belang aan om jullie ook tussentijds te informeren over de ernstige financiële uitdagingen waar we voor staan.

Ondanks de reeds gedane inspanningen, waarvoor we iedereen oprecht bedanken, staan we vandaag onder hogere financiële druk. De indexeringen volstaan helaas niet. Een grondige hervorming van de ouderenzorg door de overheid die meer financiële zekerheid geeft, blijft uit. Als professionele zorg- en werkaanbieder mogen en kunnen we deze vaststellingen niet negeren. Samen met het bestuur en het beleidsteam van Woonzorgnet-Dijleland nemen we daarom onze verantwoordelijkheid op en werken we aan een structureel actieplan om de negatieve tendens tijdig te doorbreken.

De kwaliteit van wonen en zorg voor ouderen en onze investeringen in werkbaar werk voor medewerkers blijven daarbij onze prioriteiten.

Vanuit de intense verbondenheid die we ook tijdens de Covid-periode ervaren hebben, geloven we er sterk in dat we met gebundelde krachten ook deze situatie samen met jullie aankunnen. Alle voorstellen, ideeën en acties om De Wingerd door deze periode te loodsen zijn daarbij welkom. Wie als medewerker, vrijwilliger of mantelzorger opportuniteiten ziet voor besparingen of expertise bezit die ons kan ondersteunen, mag ons steeds contacteren.

Wie ons financieel bijkomend wil ondersteunen kan dat uiteraard ook doen via het rekeningnummer BE69 7343 5622 0078 met vermelding “steun de wingerd”. Let op: deze financiële gift wordt niet aangewend om de energiefacturen te betalen, maar draagt via de realisatie van onze lopende projecten rechtstreeks bij aan de kwaliteit van wonen en zorg.

We willen wel benadrukken dat De Wingerd structureel een financieel gezonde organisatie is. Maatregelen zijn nu nodig om dat ook in de toekomst te blijven. We danken jullie oprecht voor het begrip en het vertrouwen dat jullie in ons stellen.

Jan Vanwezer,
campusdirecteur De Wingerd

jan.vanwezer@wingerd.info