Partners

Zorgdragen doe je niet alleen, woonzorgcentrum De Wingerd werkt nauw samen met de andere huizen van Woonzorgnet-Dijleland: Dijlehof in Leuven, Ter Meeren in Neerijse en Keyhof in Huldenberg. Daarnaast onderhouden we uitstekende contacten met de centra van het ‘Netwerk Kleinschalig Genormaliseerd Wonen voor mensen met dementie’. In het kader van integrale zorgtrajecten en het garanderen van kwaliteitsvolle zorg wordt er ook structureel samengewerkt met bedrijven, toeleveranciers en professionele partners in de zorg.

Samenwerkingsovereenkomsten met:

Lid van:

Op regelmatige basis zitten we samen met LUCAS (KULeuven) en vele andere organisaties in binnen- en buitenland, waarmee we wederzijds inspirerende relaties onderhouden.

Expertisecentrum Dementie Vlaams-Brabant

Dementie is een complexe aandoening.  Naast de lichamelijke veranderingen duiken meestal ook sociale en psychische problemen op.
Dit roept heel wat vragen op bij de persoon met dementie, zijn naaste omgeving en professionele hulpverleners. MEMO is het erkende Expertisecentrum Dementie in de provincie Vlaams-Brabant en is verbonden aan De Wingerd.

Contact en info:

Expertisecentrum Dementie Vlaams-Brabant [ MEMO ]
Wingerdstraat 14, 3000 Leuven
T: 016 50 29 06 – E: memo@dementie.be