17 augustus 2022 – LIVEZ online

Media & Persinfo: Jan Vanwezer (jan.vanwezer@wingerd.info) – tel. 016 28 47 90

Algemeen: info@livez.be

27 juni 2022 – Interview Luc Deneffe

Bezieler en directeur van De Wissel, één van de organisaties achter de coöperatie Livez, wordt geïnterviewd door Mieke Soens, redacteur voor de huiskrant van WZC De Wingerd.

Luc: “Ik geloof heel erg in het goede van de mens, velen willen zich inzetten voor de ander. Maar onze maatschappij maakt dat niet altijd gemakkelijk. De manier waarop we onze hulpverlening in het verleden georganiseerd hebben, draagt daar evenmin toe bij.

> lees het volledige interview (online)

12 april 2022 – De coöperatie LIVEZ werd opgericht

LIVEZ staat voor Leuvense Initiatieven voor Eerlijke Zorg. Dwars doorheen de zorgmuren, voor / in / met de buurt. Deze coöperatie komt er o.m. om een erfpachtovereenkomst met de stad Leuven (AGSL) af te sluiten voor de ontwikkeling van het buurtgericht woonproject De Boomgaard Kessel-Lo. De volgende jaren zullen er aan de Wilselsesteenweg, Kessel-Lo verschillende woon-eenheden gebouwd worden voor ouderen, personen met een beperking en kwetsbare jongeren en gezinnen. Daarnaast moet De Boomgaard uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor de buurt. Binnenkort wordt er al een tijdelijke invulling gegeven aan deze site.

LIVEZ werd opgericht door Oostrem, De Wingerd, De Wissel en het Miss Miyagi Fonds, in unieke samenwerking met Zorg Leuven.

 

Coöperatieve Vennootschap LIVEZ
Ondernemingsnummer 0784.861.444

30 september 2021 – Kandidaat erfpachter De Boomgaard

Kandidatuur van zorginitiatief LIVEZ (De Wissel, De wingerd, Oostrem, Zorg Leuven en Stadsmakersfonds) ondersteund door Miss Miyagi voor de projectoproep van AGSL inzake het collectief woonproject, gelegen wilselsesteenweg 70 + genadeweg, 3010 leuven wordt ingediend.

> Projectdossier De Boomgaard (pdf)