Media & Persinfo:

Jan Vanwezer (jan.vanwezer@livez.be)

tel. 016 28 47 90

Algemeen: info@livez.be

11 december 2023 – Bepaal je eigen verhaal

We moeten stoppen met spreken over ‘inclusie’, inclusie van personen met een handicap, inclusie van jongeren met een beperking, inclusie van mensen met dementie, en inclusie van ouderen met zorgnoden… Een ‘inclusieve samenleving’ bestaat slechts bij gratie van exclusie of uitsluiting. Als we niemand meer uitsluiten, moeten er geen inspanningen geleverd worden om inclusie te bereiken.” Dat zegt Jan Vanwezer, campusdirecteur van woonzorgcentrum De Wingerd in een opiniebijdrage voor de Vlaamse Ouderenraad.

“De maatschappij verandert. Er is meer dan ooit nood aan nieuwe werkvormen” (bepaaljeverhaal.be)

Ontdek de coöperatieve scène van Leuven op een unieke manier – op de fiets!
Welkom om onze fietsroute te volgen. Ze neemt je mee op een inspirerende reis langs enkele bloeiende coöperatieve initiatieven van onze stad. Van duurzame landbouw, hernieuwbare energie over coöperaties in de digitale sfeer. En van woon- en innovatieve zorgcoöperaties tot verpakkingsvrije voedingswinkels en coöperatieve eet- en praatcafés.
Leuven heeft een diverse verzameling van coöperaties die streven naar positieve verandering en een duurzame samenleving. Stap op je fiets en laat je inspireren door de coöperatieve geest die door Leuven waait!

folder autovrije zondag [.pdf]

15 juni 2023 – Radicaal anders kijken naar zorg

Een indringend gesprek met Mohamed Ridouani en Lies Corneillie

Lies: “Wij waren vooral geïnteresseerd in een woonproject, maar hebben wel vrij vlug gemerkt dat het zorgverhaal een wervende kracht heeft omdat iedereen er in eigen kring mee te maken krijgt. Ik denk dat het aspect wonen met zorg ons dus wel overtuigd heeft. Dat jullie vertrekken van wonen in eigen buurt om daar zorg te verstrekken sluit aan bij onze kernopdracht.

Mohamed: “Ik ben enorm geïntrigeerd door jullie concept waarbij je, zoals ik het begrijp, een verbindend verhaal schrijft vanuit de wijk. Jullie kijken eerst welke mogelijkheden er zijn, rond zorg en rond ontmoeting, om die dan bijeen te brengen in een nieuw woonproject en dat vind ik zeer waardevol.

> Lees het volledige interview met Mohamed Ridouani en Lies Corneillie zoals het verschijnt in het zomernummer van de huiskrant van WZC De Wingerd.

12 juni 2023 – Mario Vanhaeren, directeur Oostrem

De samenwerking van Oostrem met de lokale energiecoöperatie zorgt voor een win-win oplossing. We zitten ook in een innovatief project ‘De Boomgaard’  (CV LIVEZ), waar we samen met andere zorgpartners een geïntegreerd concept voor buurtzorg willen bouwen. Daar is het idee geopperd om een warmtenet te ontwikkelen voor zowel de 2 zorgwoningen op de site als voor de hele buurt. In zo’n collectieve oplossingen geloven we en ECoOB is dan voor ons opnieuw de ideale partner om dat idee mee uit te werken.

> Lees het volledige interview op blz 28 in RectoVerso mei 2023 (Recto/Verso is een productie van Verso, de
Vereniging voor Social Profit Ondernemingen. Het magazine verschijnt twee keer per jaar.)

17 maart 2023 – An Eijkelenburg, directeur Stadsmakersfonds

Er komen twee grote panden waarin mensen zullen wonen mét de nodige zorgondersteuning en een ruimte voor ontmoeting. Dit kunnen zowel ontmoetingen tussen bewoners als bv. een babyborrel zijn. In de woonentiteiten willen we een mix van ouderen, jongeren, mensen met een motorische beperking en gezinnen. Het is daarom voor het architectenteam een hele uitdaging om iets uit te werken waarin functies kunnen gewisseld worden naargelang het soort bewoners.

> lees het interview integraal zoals het verscheen bij De Wingerd

8 februari 2023 – minister Vandenbroucke toont interesse

“Federaal minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft een bezoek gebracht aan buurtproject Den Boomgaard langs de Wilselsesteenweg in Kessel-Lo.”

> lees verder op de pagina’s van het Stadsmakersfonds

14 december 2022 –  Koen Wuyts, algemeen directeur Zorg Leuven

Wij, Zorg Leuven, focussen liever op buurtgericht werken, dat wil zeggen dat we in eerste instantie kijken naar de noden of verlangens van de beoogde buurt – onze doelgroep – en in functie daarvan een of andere werkzaamheid op poten zetten. Het project van De Boomgaard is a.h.w. een schoolvoorbeeld van deze visie: de doelgroep bestaat uit mensen met een handicap, jongeren in problemen, personen met dementie of senioren in het algemeen en voor die diversiteit aan cliënten wil men een woonsite verwezenlijken waar elkeen zo goed en zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Het zit in ons DNA om over verschillende sectoren heen te werken: kinderen en jongeren, ouderen en gezinnen. Jan Vanwezer, Mario Vanhaeren en Luc Deneffe vonden het dus aangewezen Zorg Leuven te betrekken in het LIVEZ project. En wij gingen in op hun vraag.

> lees het interview integraal zoals het verscheen bij De Wingerd

11 oktober 2022 – Interview Mario Vanhaeren

Mario Verhaeren, directeur Oostrem vzw, vertelt in het herfstnummer van de huiskrant bij WZC De Wingerd honderduit over het ontstaan van het eerste dagverblijf voor mensen met een fysieke en mentale beperking en hoe dat evolueerde naar een veelheid van opvanghuizen verspreid in de regio Leuven.

Mario: “Zelf ben ik langs Oostrem vertrouwd met het inschakelen van de brede buurt. We proberen al van in
het begin de buren van De Boomgaard mee te betrekken bij alles wat we doen. De Wingerd is gewoon om met kleine woonprojecten te werken. De Wissel ondersteunt vooral jongeren en heeft daarin een gedegen expertise opgebouwd. Zorg Leuven is in de eerste plaats een grote aanwinst omwille van de thuiszorg die ze volledig in de vingers hebben.”

> lees het volledige interview (online)

27 juni 2022 – Interview Luc Deneffe

Bezieler en directeur van De Wissel, één van de organisaties achter de coöperatie Livez, wordt geïnterviewd door Mieke Soens, redacteur voor de huiskrant van WZC De Wingerd.

Luc: “Ik geloof heel erg in het goede van de mens, velen willen zich inzetten voor de ander. Maar onze maatschappij maakt dat niet altijd gemakkelijk. De manier waarop we onze hulpverlening in het verleden georganiseerd hebben, draagt daar evenmin toe bij.

> lees het volledige interview (online)

12 april 2022 – De coöperatie LIVEZ werd opgericht

LIVEZ staat voor Leuvense Initiatieven voor Eerlijke Zorg. Dwars doorheen de zorgmuren, voor / in / met de buurt. Deze coöperatie komt er o.m. om een erfpachtovereenkomst met de stad Leuven (AGSL) af te sluiten voor de ontwikkeling van het buurtgericht woonproject De Boomgaard Kessel-Lo. De volgende jaren zullen er aan de Wilselsesteenweg, Kessel-Lo verschillende woon-eenheden gebouwd worden voor ouderen, personen met een beperking en kwetsbare jongeren en gezinnen. Daarnaast moet De Boomgaard uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor de buurt. Binnenkort wordt er al een tijdelijke invulling gegeven aan deze site.

LIVEZ werd opgericht door Oostrem, De Wingerd, De Wissel en het Miss Miyagi Fonds, in unieke samenwerking met Zorg Leuven.

 

Coöperatieve Vennootschap LIVEZ
Ondernemingsnummer 0784.861.444

30 september 2021 – Kandidaat erfpachter De Boomgaard

Kandidatuur van zorginitiatief LIVEZ (De Wissel, De wingerd, Oostrem, Zorg Leuven en Stadsmakersfonds) ondersteund door Miss Miyagi voor de projectoproep van AGSL inzake het collectief woonproject, gelegen wilselsesteenweg 70 + genadeweg, 3010 leuven wordt ingediend.

> Projectdossier De Boomgaard (pdf)