Vlaamse Zorginspectie

Alle woonzorgcentra in Vlaanderen vallen onder het kwaliteitsdecreet van 2003. Dat decreet verplicht de gezondheidsvoorzieningen om aan zijn gebruikers een verantwoorde hulp- en dienstverlening te geven en om het interne beleid dat dit veronderstelt, aan te tonen.

Om erkend te worden en te blijven, ondergaat een woonzorgcentrum regelmatig inspecties. Die worden uitgevoerd door de afdeling Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Alle informatie, modelverslagen en de inspectieprocedures kunt u raadplegen op: www.departementwvg.be/zorginspectie

De verslagen van de Zorginspectie zijn publiek. Het onaangekondigd bezoek, verslag vrijgegeven op 13 augustus 2018, bevestigt dat de naleving van de regelgeving als ‘conform’ beschouwd moet worden voor WZC De Wingerd. Samen blijven we investeren en werken aan kwaliteitsvolle zorg voor waardevolle mensen!

[Inspectieverslag De Wingerd – 13 augustus 2018] – PDF