Sponsor een videocamera

Het gebruik  van videofragmenten kan een hulpmiddel zijn om kennis op te doen, om vaardigheden te leren. Wij hechten veel belang aan  de leermogelijkheden van medewerkers. Iedereen leert op een verschillende manier: door een vorming te volgen of een boek te lezen. Sommigen leren vooral door iets te zien. Het aanbieden van verschillende methodes is belangrijk. Van bij  de aanwerving willen we graag de visie van het huis meegeven.  Op verschillende tijdstippen kan de kennis verruimd worden.

Daarnaast kunnen we onze visie en kennis ook delen met familieleden en kennissen en met de buitenwereld. Ook hier zal in de toekomst meer aandacht gaan naar beeldmateriaal.

Storten kan op het rekeningnummer BE63 7340 3603 5408 van Woonzorgnet-Dijleland VZW. Gelieve bij je storting te vermelden: VIDEOCAMERA DE WINGERD

Projectfiche: [videocamera] – PDF