Sponsor de pergola-tuin

We leggen een pergola-tuin aan voor bewoners en bezoekers, om hen de vrijheid te schenken terug meer buiten te komen. Een plek om elkaar te ontmoeten, weer in beweging te komen door in de tuin te gaan wandelen, samen met familie en vrienden een nostalgisch moment te beleven.

De zomers zijn steeds warmer en het wordt dus heel belangrijk dat bewoners beschut, in de schaduw, een rustpunt vinden. Onder de groene pergola zullen ze kunnen gaan zitten om even uit te rusten terwijl hun zintuigen geprikkeld worden door de uitgebalanceerde aanplanting van bloemen, de plaatsing van het konijnenhok,  enzovoort, …

Het wordt een speciaal ontworpen plek van ruim 4 bij 4 meter die de mogelijkheden van mensen met dementie maximaliseert: bewegingsvrijheid, autonomie, ruimte voor ontmoeting en sociaal experiment. Vooral ontmoeting staat er centraal en iedereen kan er gebruik van maken: bewoners van het woonzorgcentrum, gebruikers van de thuisondersteunende diensten, bezoekers van hét Ontmoetingshuis, hun familie, vrijwilligers en medewerkers; maar ook de buurtbewoners en zorgpartners.

De geraamde kostprijs van het project bedraagt 4.579,85 euro.

Om alles klaar te hebben tegen het voorjaar en de zomer van 2020 moeten de werken al uitgevoerd worden tijdens het najaar van 2019 en in de komende wintermaanden. Daarvoor rekenen we op KRINKELS GREENCARE NV. Deze firma zet net als woonzorgcentrum De Wingerd in op maatschappelijk verantwoord en vooral ook duurzaam ondernemen met secundaire grondstoffen en milieuvriendelijke materialen.

Samen gaan we op zoek naar ecologische oplossingen voor de aanleg van onze pergola-tuin en ook JIJ kan daaraan meewerken door het project financieel te ondersteunen of een gift.

Storten kan op het rekeningnummer BE63 7340 3603 5408 van Woonzorgnet-Dijleland VZW. Gelieve bij je storting te vermelden dat jouw bijdrage bestemd is voor: PERGOLA DE WINGERD.

 

Wil je actief meewerken aan opbouw of onderhoud? Neem dan contact op met Isabelle Boelen.