Agenda

De laatste info en practica voor het aanbod van het lokaal dienstencentrum vind je terug in het Wijnveldnieuws. Meer activiteiten vind je terug in het programma voor het woonzorgcentrum en het dagcentrum. Vraag ernaar bij het onthaal of in de woning!